ข่าวห้องสมุด


   เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ท่านอธิการบดี Dr. Wilfredo A. Dumaale Jr. และคณะผู้บริหารจาก Nueva Vizcaya State University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image