ข่าวห้องสมุด


   เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 อาจารย์ TRAN HUU TRUNG ตำแหน่ง Director of PXU Compensation Training Center จาก Phu Xuan University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สถาบันการศึกษาเครือข่ายที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image