ค้นหนังสือ


ค้นหาหนังสือในห้องสมุด

ค้นหาชื่อ หนังสือ วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

คู่มือการยืมต่อด้วยตนเอง


ห้องสมุดดิจิทัล


ค้นหาสารสนเทศออนไลน์

ค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ห้องสมุดบอกรับ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ออนไลน์ผ่านOpen Access
ทรัพยากรสารสนเทศ


ทรัพยากรสารสนเทศตามสาขาวิชา

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือ/วารสาร/วิทยานิพนธ์ภายในห้องสมุดจำแนกตามคณะของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา


หนังสือใหม่ (ปีการศึกษา2566)  


Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5681.T3 ธ557ก 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HJ 191 ส843ภ 2566

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5655.T35 จ17ก 2565

Responsive image

เลขเรียกหนังสือ

HF 5681.T3 ย384ก 2564วารสารใหม่ (ปีการศึกษา2566) 


Responsive image

รหัสจัดเก็บ ข2

เดือนมิถุนายน 2566 ปีที่ 36 ฉบับที่ 407

Responsive image

รหัสจัดเก็บ ข5

เดือนเมย.-มิย. 2566 ปีที่ 27 ฉบับที่ 314

Responsive image

รหัสจัดเก็บ จ7

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เมย.-มิย.66

Responsive image

รหัสจัดเก็บ จ8

ปีที่ 18 ฉบับที่ 147 มิย.66ข่าวห้องสมุด